varsling-i-arbeidslivet-–-nye-regler-fra-1.-januar-2020

Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020

Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.