Innlegg

veileder-til-de-nye-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.
5-pa-topp-rettssikkerhetsgarantier

5 på topp rettssikkerhetsgarantier

Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og arrangerte debatt om det under Arendalsuka 2018. Der pekte vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.
horingssvar-om-opplysningsplikt-for-skatteradgiveres-skatteplanlegging

Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging

Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten.
julegaver-til-ansatte-og-skatteplikt

Julegaver til ansatte og skatteplikt

Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.
kost-og-losji-–-sats-for-fordelsbeskatning-i-2020

Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2020

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019.
statens-reiseregulativ-og-skattefrie-satser-for-2020

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.
regelverksendringer-pa-skatte-og-avgiftsomradet-fra-1.-januar-2020

Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.