Innlegg

skatte-og-avgiftsopplegget-2021-–-forslag-til-statsbudsjett

Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
julebord-og-skatt-i-koronatid-–-mindre-grupper-godtas

Julebord og skatt i koronatid – mindre grupper godtas

Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.
webinar-om-statsbudsjettet

Webinar om statsbudsjettet

Torsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2021.
tvangsmulkt-gjeninnfores-fra-november

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
nye-rutiner-for-utleggstrekk-i-skattekrav

Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
skatteunndragelser-i-krisetid

Skatteunndragelser i krisetid

Flere mener det er greit med skatteunndragelser når inntektene synker og arbeidsplasser står på spill.
feilforing-i-naeringsoppgaven-–-lagmannsretten-fastholdt-tilleggsskatt-pa-30-mill-kroner

Feilføring i næringsoppgaven – lagmannsretten fastholdt tilleggsskatt på 30 mill kroner

Som følge av utilsiktet feil ved føringen av skattemeldingen kom et regnskapsmessig tap urettmessig også med som skattemessig fradragsberettiget tap.
husk-a-soke-skattefunn-innen-garantifristen-1.-september

Husk å søke skatteFUNN innen garantifristen 1. september

Inntil 19 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
korona-–-konsekvenser-for-frister,-satser-og-tvangsmulkt

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.