Innlegg

ingen-endring-i-skatteetatens-beslutning-om-midlertidig-stopp-av-tvangsmulkt

Ingen endring i skatteetatens beslutning om midlertidig stopp av tvangsmulkt

Flere har mottatt e-post fra Skatteetaten om at personlig næringsdrivende og aksjeselskap kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019. Skatteetaten varsler at dette ikke stemmer.
enkelte-naturalytelser-kan-mottas-skattefritt-som-folge-av-korona

Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.
tredje-krisepakke-–-enighet-pa-stortinget

Tredje krisepakke – enighet på Stortinget

Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.
tredje-krisepakke-–-ny-fristendring-varsles

Tredje krisepakke – ny fristendring varsles

Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin, og at lav mva-sats reduseres til 7 prosent.
neste-krisepakke-ma-inneholde-sterkere-lut

Neste krisepakke må inneholde sterkere lut

Bedriftene trenger at staten trår til med direkte tilskudd. Gjør som danskene og innfør en kompensasjonsordning for dekning av faste kostnader, mener Regnskap Norge.
mva-oppgaver-og-skattemelding-for-naeringsdrivende-–-tvangsmulkt-vil-ikke-bli-ilagt

Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt

Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren, som følge av Korona-situasjonen.
regjeringen-foreslar-betydelige-betalingsutsettelser-for-skatter-og-avgifter

Regjeringen foreslår betydelige betalingsutsettelser for skatter og avgifter

Samtidig går Regjeringen tilbake på virkningstidspunktet for redusert mva-sats. Forslaget får virkning fra 20. mars, ikke 1. januar som opprinnelig foreslått.
skattemeldingen-2020-–-til-deg-som-leverer-pa-vegne-av-andre

Skattemeldingen 2020 – til deg som leverer på vegne av andre

Skattedirektoratet har kommet med informasjon til regnskapsførere og andre som bistår skattytere med utfyllingen.
korona-–-konsekvenser-for-frister,-satser-og-tvangsmulkt

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet har kommet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
skattemeldingen-2020-–-penger-tilgode-utbetales-raskt-etter-innlevering

Skattemeldingen 2020 – penger tilgode utbetales raskt etter innlevering

De første har mottatt sin skattemelding. Disse kan få utbetalt tilgodehavende allerede før påske.