Innlegg

betaling-av-mva-10.-juni-–-det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse

Betaling av mva 10. juni – det kan søkes om betalingsutsettelse

Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.
ny-krisepakke-–-endringer-i-bade-kompensasjonsordningen-og-skattereglene

Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene

Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet.
fristen-for-innbetaling-av-arets-tilleggsforskudd-utsettes-ikke

Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke

Fristen er derfor 31. mai for alle skattytere også i år.
innspill-til-finanskomiteen-om-skatte-og-avgiftsforslagene-i-revidert

Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert

Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.
skatte-og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2020

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Lønnstilskudd gis arbeidsgivere i arbeidsgiveravgiftssone V. I tillegg er utvidet opsjonsskatteordning og økte startavskrivninger i saldogruppe d (maskiner mv) blant de større overskriftene.
kildeskatt-pa-lonnsomradet-–-viktige-forskjeller-fra-ordinaere-skattetrekk

Kildeskatt på lønnsområdet – viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk

Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering.
forlenget-frist-for-skattefri-omdanning-i-2020

FORLENGET Frist for skattefri omdanning i 2020

På grunn av koronakrisen utsettes fristen for å omdanne til aksjeselskap fra 1. juli til 1. september.
rentebegrensningsregelen-–-lempninger-i-skjemakravene-for-selskap-mv.-i-konsern

Rentebegrensningsregelen – lempninger i skjemakravene for selskap mv. i konsern

Skattedirektoratet har akseptert visse forenklinger for selskap mv. i konsern ved innsendelsen av rentebegrensningsskjema RF-1315 og tilleggsskjema RF-1509.
utsatt-frist-for-a-levere-skattemeldingen-for-naeringsdrivende-og-selskaper

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.