Innlegg

ytterligere-utsettelse-med-nedbetaling-av-forfalte-skatte-og-avgiftskrav

Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.
nedbetaling-av-forfalte-skatte-og-avgiftskrav

Nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

For de som har søkt om midlertidig utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav legges det opp til nedbetaling i 6 månedlige terminer.
nytt-drosjeregelverk-tradte-i-kraft-1.-november

Nytt drosjeregelverk trådte i kraft 1. november

Skatteetaten med klar anbefaling om å bruke regnskapsfører. Dette for å sikre at alt gjøres riktig.
rapportering-av-mellombalanser-til-regnskapsregisteret-innfores-fra-nyttar

Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
skatteetaten-overtar-skatteoppkrevingen-fra-kommunene-1.-november

Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.
regnskap-norge-kommenterer-statsbudsjettet-2021

Regnskap Norge kommenterer statsbudsjettet 2021

Opptak av Regnskap Norges webinar der fagpersoner kommenterer regjeringens statbudsjett for 2021. Webinaret ble sendt 08.10.2020.
regnskap-norges-gjennomslag-i-statsbudsjettet

Regnskap Norges gjennomslag i statsbudsjettet

Det er gledelig å se at det næringspolitiske arbeidet gir avkastning. At regjeringen tar opp igjen saken om naturalytelser er et bevis på det.
statsbudsjettet-2021-–-vaksiner-blir-skattefrie

Statsbudsjettet 2021 – Vaksiner blir skattefrie

Regjeringen foreslår at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.
statsbudsjettet-2021-–-den-skattefrie-gavegrensen-okes-fra-2-000-til-5-000-kroner

Statsbudsjettet 2021 – Den skattefrie gavegrensen økes fra 2 000 til 5 000 kroner

Regjeringen lover å gjøre regelverket for naturalytelser enklere å praktisere for arbeidsgivere.