Innlegg

skatte-og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2021

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats, forlengelse av unntak fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, samt skattelette for pensjonister og justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
skattepliktige-naturalytelser-–-oppdateringer-og-endringer

Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer

Skattedirektoratet har oppdatert sin spørsmål- og svarside med eksempler på bruk av reglene for naturalytelser.
aksjeoppgaven-2020-(rf-1088)-–-feilutsendt-brev-fra-skatteetaten

Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten

Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.
skattemeldingen-2020-–-naeringsdrivende-far-anledning-til-a-soke-utsettelse-til-20.-august

Skattemeldingen 2020 – næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august

Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke.
skattefradrag-for-underskudd-i-koronaaret-2020-(oppdatert!)

Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)

Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)
skattemeldingen-2020-sendes-ut-puljevis-over-tre-uker-fra-16.-mars

Skattemeldingen 2020 sendes ut puljevis over tre uker fra 16. mars

Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen for inntektsåret 2020 sendt ut til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.
anmodning-om-romsligere-frister-i-arsoppgjoret

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
merverdiavgift-pa-anskaffelser-til-hjemmekontor-–-naturalytelser

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.