Innlegg

skattefri-dekning-av-utgifter-til-arbeidstakere-med-avbrutt-utenlandsopphold

Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold

Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.
regelendringer-fra-1.-juli-2020

Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har laget en oversikt over regelendringer som iverksettes fra 1. juli 2020. I år inneholder oversikten også viktige endringer vedtatt i løpet av våren.
purring-pa-betaling-av-mva

Purring på betaling av mva

For dere som har søkt om betalingsutsettelse er det bare å se bort fra purringen.
budsjettforlik-om-revidert-nasjonalbudsjett-2020-–-egenandelen-i-kompensasjonsordningen-fjernes

Budsjettforlik om revidert nasjonalbudsjett 2020 – egenandelen i kompensasjonsordningen fjernes

Egenandelen blir fjernet fra og med mai måned.
betaling-av-mva-10.-juni-–-det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse

Betaling av mva 10. juni – det kan søkes om betalingsutsettelse

Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.
ny-krisepakke-–-endringer-i-bade-kompensasjonsordningen-og-skattereglene

Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene

Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet.
fristen-for-innbetaling-av-arets-tilleggsforskudd-utsettes-ikke

Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke

Fristen er derfor 31. mai for alle skattytere også i år.
innspill-til-finanskomiteen-om-skatte-og-avgiftsforslagene-i-revidert

Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert

Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.
skatte-og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2020

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Lønnstilskudd gis arbeidsgivere i arbeidsgiveravgiftssone V. I tillegg er utvidet opsjonsskatteordning og økte startavskrivninger i saldogruppe d (maskiner mv) blant de større overskriftene.