Innlegg

enighet-om-statsbudsjettet-for-2021

Enighet om statsbudsjettet for 2021

Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel.
ytterligere-utsettelse-med-nedbetaling-av-forfalte-skatte-og-avgiftskrav

Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.
skatte-og-avgiftsopplegget-2021-–-forslag-til-statsbudsjett

Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
tvangsmulkt-gjeninnfores-fra-november

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
purring-pa-betaling-av-mva

Purring på betaling av mva

For dere som har søkt om betalingsutsettelse er det bare å se bort fra purringen.
tredje-krisepakke-–-enighet-pa-stortinget

Tredje krisepakke – enighet på Stortinget

Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.