Innlegg

rundskriv-om-kobling-bank-og-regnskapstjenester

Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester

I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.
finanstilsynets-arsrapport-for-2020-har-stort-fokus-pa-anti-hvitvasking

Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
kompensasjonsordning-1-og-2-–-endring-i-kravet-til-kontrollhandling

Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling

Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.
horing-–-utkast-til-ny-standard-for-god-regnskapsforingsskikk

Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk

Utkastet til ny standard er tilpasset forslaget til ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9, og i tillegg forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard. Høringsfristen er 1. juni 2021.
endringer-for-regnskapsforere-som-driver-i-enkeltpersonforetak

Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak

Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften.
kompensasjonsordning-2-–-regnskapsforers-kontrollhandlinger

Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger

Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd sendes inn.
hvitvaskingsloven-–-opplaering-av-medarbeidere

Hvitvaskingsloven – Opplæring av medarbeidere

Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven.
ny-revisorlov-trer-i-kraft-1.-januar-2021

Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021

Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
ny-revisorlov-snart-klar

Ny revisorlov snart klar

Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.
anti-hvitvasking-–-har-du-kontroll-pa-dine-plikter?

Anti-hvitvasking – har du kontroll på dine plikter?

Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.