Innlegg

et-skritt-naermere-utsatt-arsregnskapsfrist

Et skritt nærmere utsatt årsregnskapsfrist

I dag kom proposisjonen fra departementet som stadfester forslaget i høringen om å utsette årsregnskapsfristen med to måneder, dvs. til 31. august.
arsregnskapsfristen-utsettes

Årsregnskapsfristen utsettes

Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning foreslås utsatt med to måneder, dvs. til 31. august for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Det sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen.
oppdragsbekreftelse-ved-soknad-om-kompensasjon

Oppdragsbekreftelse ved søknad om kompensasjon

Regnskap Norge har utarbeidet en oppdragsbekreftelse som kan benyttes når regnskapsfører skal hjelpe kunder med søknad om kompensasjon.
likviditet-–-bedriftens-viktigste-styringsparameter

Likviditet – bedriftens viktigste styringsparameter

Dårlig likviditet oppstår ikke over natten. Søkelys på temaet og gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten er mangelvare blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.
koronakrisen-–-verdsettelse-av-og-noteopplysninger-om-eiendeler-i-regnskapet

Koronakrisen – verdsettelse av og noteopplysninger om eiendeler i regnskapet

I tider med økonomisk usikkerhet, er det ekstra viktig at styret og ledelsen involverer seg i de verdivurderinger og estimater som må gjøres i forbindelse med den finansielle rapporteringen.
sjekkliste-for-bedrifter-i-nedgangstider

Sjekkliste for bedrifter i nedgangstider

Koronaviruset bidrar til en raskere og sterkere nedgangskonjunktur. Dette stiller høye krav til bedriftene – ikke minst til virksomhetenes økonomistyring.