Innlegg

snart-reduseres-oppbevaringstiden-for-tolldokumentasjon

Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.
snart-fem-ars-oppbevaringstid-ogsa-for-tolldokumentasjon

Snart fem års oppbevaringstid også for tolldokumentasjon

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.
saf-t-regnskapsfil-skal-kunne-leveres

SAF-T regnskapsfil skal kunne leveres

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass.
rapportering-av-mellombalanser-til-regnskapsregisteret-innfores-fra-nyttar

Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
globale-organisasjoner-skal-effektivisere-og-forbedre-baerekraftsrapportering

Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering

Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.
nytt-styremedlem-fra-regnskap-norge-i-regnskapsstandardstyret

Nytt styremedlem fra Regnskap Norge i Regnskapsstandardstyret

Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge er valgt inn som nytt styremedlem i Regnskapsstandardstyret (RSS).
et-skritt-naermere-utsatt-arsregnskapsfrist

Et skritt nærmere utsatt årsregnskapsfrist

I dag kom proposisjonen fra departementet som stadfester forslaget i høringen om å utsette årsregnskapsfristen med to måneder, dvs. til 31. august.
arsregnskapsfristen-utsettes

Årsregnskapsfristen utsettes

Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning foreslås utsatt med to måneder, dvs. til 31. august for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Det sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen.
oppdragsbekreftelse-ved-soknad-om-kompensasjon

Oppdragsbekreftelse ved søknad om kompensasjon

Regnskap Norge har utarbeidet en oppdragsbekreftelse som kan benyttes når regnskapsfører skal hjelpe kunder med søknad om kompensasjon.
likviditet-–-bedriftens-viktigste-styringsparameter

Likviditet – bedriftens viktigste styringsparameter

Dårlig likviditet oppstår ikke over natten. Søkelys på temaet og gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten er mangelvare blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.