Innlegg

et-steg-naermere-utsatt-arsregnskapsfrist

Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
hvordan-verdsette-brukte-materialer-i-regnskapet?

Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?

Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.
horing-om-utsettelse-av-frister-for-arsregnskap-og-ordinaer-generalforsamling

Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
nye-krav-til-innrapportering-av-arsregnskapsopplysninger-til-regnskapsregisteret

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
nye-krav-til-innrapportering-av-arsregnskapsopplysninger-til-regnskapsregisteret

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
nye-krav-til-redegjorelse-om-likestilling-og-diskriminering

Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller annet offentlig dokument.
anmodning-om-romsligere-frister-i-arsoppgjoret

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
investeringsvirksomhet-–-bokforing-av-kjop-og-salg-av-verdipapirer

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.
fem-ars-oppbevaringstid-for-tolldokumenter

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år.