Innlegg

utvidede-muligheter-for-stotte-i-reiselivsnaeringen

Utvidede muligheter for støtte i reiselivsnæringen

Småbedrifter og oppstartsbedrifter kan få støtte selv om de i utgangspunktet er definert som virksomhet i økonomiske vanskeligheter.
kompensasjonsordning-for-naeringslivet-–-kriteriene-for-a-fa-stotte

Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Det blir et bunnfradrag på 10 000 kroner, og inntil 90 % dekning av faste kostnader utover dette.
kriselan

Kriselån

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?
sjekkliste-for-bedrifter-i-nedgangstider

Sjekkliste for bedrifter i nedgangstider

Koronaviruset bidrar til en raskere og sterkere nedgangskonjunktur. Dette stiller høye krav til bedriftene – ikke minst til virksomhetenes økonomistyring.