Innlegg

gavekort-pa -kosmetisk-behandling-solgt-for-lovendring-ma-tillegges-merverdiavgift

Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift

De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
mva-registrering-for-britiske-selskaper-etter-brexit

Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit

Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.
avviklingen-av-350-kronersgrensen-–-overgangsordningen

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.
unntaket-fra-merverdiavgift-pa-akupunktur,-naprapati-og-osteopati-viderefores

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres

Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.
midlertidig-lav-merverdiavgiftssats-forlenges

Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges

Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.
ny-digital-losning-erstatter-samordnet-registermelding-del-2

Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2

Fra 10. juni skal alle typer registreringer, endringer og sletting i mva-registeret skje i Skatteetatens digitale løsning.
uttalelse-om-mva-pa-nettkurs

Uttalelse om mva på nettkurs

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse vedrørende spørsmål om merverdiavgift på nettkurs (evt. digitale kurs).
levering-av-mva-melding-for-1-termin-og-2.-termin-2021

Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021

Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere mva-melding innen fristen.
nytt-fra-skatteetaten-om-kosmetisk-kirurgi-og-mva

Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva

Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.
har-du-husket-a-oppdatere-kundenes-omsetningsbaserte-fordelingsnokler-for-inngaende-mva?

Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?

12. april er fristen for mva-melding for 1. termin.