Innlegg

purring-pa-betaling-av-mva

Purring på betaling av mva

For dere som har søkt om betalingsutsettelse er det bare å se bort fra purringen.
betaling-av-mva-10.-juni-–-det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse

Betaling av mva 10. juni – det kan søkes om betalingsutsettelse

Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.
innbetaling-av-mva-for-1-og-2.-termin-2020

Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020

Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni.
innspill-til-finanskomiteen-om-skatte-og-avgiftsforslagene-i-revidert

Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert

Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.
skjonnsfastsettelser-og-tilleggsskatt-for-1.-termin-2020-utsettes

Skjønnsfastsettelser og tilleggsskatt for 1. termin 2020 utsettes

Skattedirektoratet snur og avventer bruk av sanksjoner for 1. termin.
det-haster-med-levering-av-mva-meldinger-for-1.-termin-2020

Det haster med levering av mva-meldinger for 1. termin 2020

Vi har fått bekreftet fra Skattedirektoratet at skatteetaten starter skjønnsfastsettelse rundt 20. mai. Det er også risiko for ileggelse av tilleggsskatt.
nytt-avstemmingsskjema-for-mva-er-lagt-ut-i-ks-komplett

Nytt avstemmingsskjema for MVA er lagt ut i KS Komplett

Vi har utarbeidet et nytt avstemmingsskjema som ivaretar at lav mva-sats er redusert fra 12 % til 6 % fra 1. april til og med 31. oktober.
betalingshenstand-og-rabatter-–-konsekvenser-for-merverdiavgiften

Betalingshenstand og rabatter – konsekvenser for merverdiavgiften

Hva kan de næringsdrivende gjøre for å hjelpe hverandre gjennom koronasituasjonen, uten at dette medfører negative avgiftsmessige konsekvenser?
endring-av-lav-mva-sats-–-skattedirektoratets-prinsipputtalelse

Endring av lav mva-sats – Skattedirektoratets prinsipputtalelse

Lav mva-sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur.