Innlegg

statens-reiseregulativ-og-skattefrie-satser-for-2019

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019.
skattesatser-for-bilgodtgjorelse-og-firmabil-i-2020

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
julegaver-til-ansatte-og-skatteplikt

Julegaver til ansatte og skatteplikt

Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.
kost-og-losji-–-sats-for-fordelsbeskatning-i-2020

Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2020

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019.
statens-reiseregulativ-og-skattefrie-satser-for-2020

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.
a-melding-–-ny-praksis-ved-tilbakebetaling-av-ytelser

A-melding – ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser

Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.
varsling-i-arbeidslivet-–-nye-regler-fra-1.-januar-2020

Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020

Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.
negative-inntekter-pa-arsbasis-i-a-meldingen-ma-korrigeres

Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.