Innlegg

betaling-av-arbeidsgiveravgift-15.-september-–-det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse

Betaling av arbeidsgiveravgift 15. september – det kan søkes om betalingsutsettelse

Fristen for 4. termin er ikke flyttet, men det kan søkes om betalingsutsettelse.
folketrygdens-grunnbelop-okes-til-101-351-kroner

Folketrygdens grunnbeløp økes til 101 351 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir dermed kr 100 853.
endringer-i-permitteringsreglene-fra-1.-september

Endringer i permitteringsreglene fra 1. september

Nå øker antall lønnspliktdager for arbeidsgiver og lønnskompensasjonen for permitterte fjernes.
31.-august-er-siste-frist-for-a-kreve-refusjon-for-forskuttert-lonnskompensasjon

31. august er siste frist for å kreve refusjon for forskuttert lønnskompensasjon

Arbeidsgivere som forskutterte lønnskompensasjon til permitterte for dag 3 til 20 i permitteringsperioden, må huske å søke om refusjon fra NAV innen 31. august.
bokforing-av-beregnet-og-innrapportert-arbeidsgiveravgift-for-mai-og-juni-2020

Bokføring av beregnet og innrapportert arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

Vi legger til grunn at bokføringen i sone I til IVa behandles som avgiftsreduksjon, mens arbeidsgivere i sone V må bokføre tilskudd.
regjeringen-utvider-permitteringsordningen

Regjeringen utvider permitteringsordningen

For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.
korona-–-konsekvenser-for-frister,-satser-og-tvangsmulkt

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
skattefri-dekning-av-utgifter-til-arbeidstakere-med-avbrutt-utenlandsopphold

Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold

Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.
regjeringen-utvider-permitteringsordningen

Regjeringen utvider permitteringsordningen

For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.