Innlegg

arbeidsgiver-far-refusjon-uten-sykemelding

Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også hvor arbeidstaker benytter egenmelding.
korona-–-konsekvenser-for-frister,-satser-og-tvangsmulkt

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet har kommet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
korona-og-rettigheter-til-selvstendig-naeringsdrivende

Korona og rettigheter til selvstendig næringsdrivende

Hva gjelder nå om dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjon for inntektsbortfall og betaling av forskuddsskatt?
regjeringens-krisepakke-for-a-bote-pa-okonomiske-konsekvenser-av-korona

Regjeringens krisepakke for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Personlige næringsdrivende får utsatt frist med å betale første termin av forskuddsskatten til 1. mai.
strakstiltak-for-a-bote-pa-okonomiske-konsekvenser-av-korona

Strakstiltak for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Regjeringen går blant annet inn for nedkortet lønnsperiode for arbeidsgiver ved permitteringer, og mulighet for å tilbakeføre underskudd mot beskattet overskudd fra tidligere år.
sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Arbeidstaker har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at arbeidstakeren må holdes isolert fordi han eller hun kan være smittet av koronaviruset.
permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permitteringer som følge av koronaviruset

Årsaken må være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter.
veileder-til-de-nye-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.