Innlegg

statsbudsjettet-2021-–-utleggstrekk-i-a-meldingen

Statsbudsjettet 2021 – Utleggstrekk i a-meldingen

I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.
statsbudsjettet-2021-–-den-skattefrie-gavegrensen-okes-fra-2-000-til-5-000-kroner

Statsbudsjettet 2021 – Den skattefrie gavegrensen økes fra 2 000 til 5 000 kroner

Regjeringen lover å gjøre regelverket for naturalytelser enklere å praktisere for arbeidsgivere.
trapper-ned-permitteringsordningen

Trapper ned permitteringsordningen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.
skatte-og-avgiftsopplegget-2021-–-forslag-til-statsbudsjett

Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
julebord-og-skatt-i-koronatid-–-mindre-grupper-godtas

Julebord og skatt i koronatid – mindre grupper godtas

Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.
tvangsmulkt-gjeninnfores-fra-november

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
nye-rutiner-for-utleggstrekk-i-skattekrav

Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
foreldre-har-rett-til-omsorgspenger-ved-lokale-utbrudd

Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd

Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.
lonnsstotte-ogsa-for-oktober,-november-og-desember

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
gratis-on-demand-webinar-om-lonnstilskuddsordningen-og-kalkulator-i-excel

Gratis on-demand webinar om lønnstilskuddsordningen og kalkulator i Excel

Tilskuddsordningen for arbeidsgivere som har tatt egne permitterte tilbake i jobb åpner 2. oktober.