Innlegg

endringer-i-permitteringsordningen

Endringer i permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.
lonnsstotte-for-a-ta-egne-permitterte-tilbake-i-jobb

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.
utvidet-rett-til-egenmelding-oppheves

Utvidet rett til egenmelding oppheves

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden.
feriepengeutbetaling-i-tredje-termin-omfattes-av-redusert-arbeidsgiveravgift

Feriepengeutbetaling i tredje termin omfattes av redusert arbeidsgiveravgift

Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig.
ordning-for-lonnskompensasjon-klar-i-juni

Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. Arbeidsgiver må i stedet gi informasjon til NAV om permitterte som skal ha lønnskompensasjon.
redusert-arbeidsgiveravgift-i-mai/juni-og-lonnstilskudd-for-sone-v-og-svalbard

Redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni og lønnstilskudd for sone V og Svalbard

Rapporteringen fra arbeidsgiverne skal skje som normalt. Skatteetaten tar belastningen med å beregne reduksjon og lønnstilskuddet.
lonnskompensasjon-til-permitterte-er-forsinket

Lønnskompensasjon til permitterte er forsinket

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn inntil 6 G fra dag 3 til 20 under koronakrisen er forsinket.
kildeskatt-pa-lonnsomradet-–-viktige-forskjeller-fra-ordinaere-skattetrekk

Kildeskatt på lønnsområdet – viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk

Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering.
beregningsmodell-for-utmaling-av-kompensasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende

Beregningsmodell for utmåling av kompensasjon til selvstendig næringsdrivende

Beregningsmodell i Excel er nå klar til bruk!