Innlegg

feriepengeutbetaling-i-tredje-termin-omfattes-av-redusert-arbeidsgiveravgift

Feriepengeutbetaling i tredje termin omfattes av redusert arbeidsgiveravgift

Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig.
ordning-for-lonnskompensasjon-klar-i-juni

Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. Arbeidsgiver må i stedet gi informasjon til NAV om permitterte som skal ha lønnskompensasjon.
redusert-arbeidsgiveravgift-i-mai/juni-og-lonnstilskudd-for-sone-v-og-svalbard

Redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni og lønnstilskudd for sone V og Svalbard

Rapporteringen fra arbeidsgiverne skal skje som normalt. Skatteetaten tar belastningen med å beregne reduksjon og lønnstilskuddet.
lonnskompensasjon-til-permitterte-er-forsinket

Lønnskompensasjon til permitterte er forsinket

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn inntil 6 G fra dag 3 til 20 under koronakrisen er forsinket.
kildeskatt-pa-lonnsomradet-–-viktige-forskjeller-fra-ordinaere-skattetrekk

Kildeskatt på lønnsområdet – viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk

Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering.
beregningsmodell-for-utmaling-av-kompensasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende

Beregningsmodell for utmåling av kompensasjon til selvstendig næringsdrivende

Beregningsmodell i Excel er nå klar til bruk!
skattlegging-av-naturalytelser-–-for-fjerde-gang-far-transportnaeringen-utsettelse

Skattlegging av naturalytelser – for fjerde gang får transportnæringen utsettelse

Fristen for å tilpasse seg de nye reglene forlenges til 1. januar 2021.
arbeidsgiveravgift-–-4-%-reduksjon-i-tredje-termin

Arbeidsgiveravgift – 4 % reduksjon i tredje termin

Satsendringen gjøres på grunnlaget i tredje termin (mai og juni) og arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) er utsatt til 15. august.
korona:-dette-er-reglene-for-ferie-og-feriepenger

Korona: Dette er reglene for ferie og feriepenger

Når kan du ta ferie? Kan allerede planlagt ferie endres av arbeidsgiver? Har du rett til ferie ved permittering? Få svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.
retten-til-omsorgspenger-begrenses

Retten til omsorgspenger begrenses

Når barnehager og barneskolens 1.– 4. trinn åpner i uke 17 og 18, må behovet for omsorg bekreftes med legeerklæring.