Innlegg

nye-rutiner-for-utleggstrekk-i-skattekrav

Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
foreldre-har-rett-til-omsorgspenger-ved-lokale-utbrudd

Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd

Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.
lonnsstotte-ogsa-for-oktober,-november-og-desember

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
gratis-on-demand-webinar-om-lonnstilskuddsordningen-og-kalkulator-i-excel

Gratis on-demand webinar om lønnstilskuddsordningen og kalkulator i Excel

Tilskuddsordningen for arbeidsgivere som har tatt egne permitterte tilbake i jobb åpner 2. oktober.
betaling-av-arbeidsgiveravgift-15.-september-–-det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse

Betaling av arbeidsgiveravgift 15. september – det kan søkes om betalingsutsettelse

Fristen for 4. termin er ikke flyttet, men det kan søkes om betalingsutsettelse.
folketrygdens-grunnbelop-okes-til-101-351-kroner

Folketrygdens grunnbeløp økes til 101 351 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir dermed kr 100 853.
endringer-i-permitteringsreglene-fra-1.-september

Endringer i permitteringsreglene fra 1. september

Nå øker antall lønnspliktdager for arbeidsgiver og lønnskompensasjonen for permitterte fjernes.
31.-august-er-siste-frist-for-a-kreve-refusjon-for-forskuttert-lonnskompensasjon

31. august er siste frist for å kreve refusjon for forskuttert lønnskompensasjon

Arbeidsgivere som forskutterte lønnskompensasjon til permitterte for dag 3 til 20 i permitteringsperioden, må huske å søke om refusjon fra NAV innen 31. august.
bokforing-av-beregnet-og-innrapportert-arbeidsgiveravgift-for-mai-og-juni-2020

Bokføring av beregnet og innrapportert arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

Vi legger til grunn at bokføringen i sone I til IVa behandles som avgiftsreduksjon, mens arbeidsgivere i sone V må bokføre tilskudd.