Innlegg

nav-mangler-opplysninger-om-lonnskompensasjon-til-permitterte

NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte

8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.
endring-i-antall-omsorgsdager-fra-1.-juli-2020

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.
portalen-lonnstilskudd.no-er-apnet

Portalen lonnstilskudd.no er åpnet

I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. 
arbeidsgivere-ma-gi-informasjon-om-permitterte-arbeidstakere

Arbeidsgivere må gi informasjon om permitterte arbeidstakere

Løsningen for å utbetale lønnskompensasjon er omsider klar.
brev-fra-a-ordningen-om-permitteringer

Brev fra a-ordningen om permitteringer

Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som har rapportert rett mottatt brevet.
endringer-i-permitteringsordningen

Endringer i permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.
lonnsstotte-for-a-ta-egne-permitterte-tilbake-i-jobb

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.
utvidet-rett-til-egenmelding-oppheves

Utvidet rett til egenmelding oppheves

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden.
feriepengeutbetaling-i-tredje-termin-omfattes-av-redusert-arbeidsgiveravgift

Feriepengeutbetaling i tredje termin omfattes av redusert arbeidsgiveravgift

Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig.