Innlegg

kompensasjonsordning-for-naeringslivet-–-kriteriene-for-a-fa-stotte

Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Det blir et bunnfradrag på 10 000 kroner, og inntil 90 % dekning av faste kostnader utover dette.
kriselan

Kriselån

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?