Innlegg

arbeidsgiveravgiften-reduseres-med-4-prosentpoeng-i-to-maneder

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder

Partiene på Stortinget har blitt enige om flere tillegg til den økonomiske krisepakken i forbindelse med korona-situasjonen.
korona-–-konsekvenser-for-frister,-satser-og-tvangsmulkt

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet har kommet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
mva-behandling-og-bokforing-av-bonus-utbetalt-via-mellomledd

Mva-behandling og bokføring av bonus utbetalt via mellomledd

Det aksepteres at bonus utbetalt via mellomledd får avgiftsmessig effekt for kjøper og selger. Mellomleddet skal imidlertid ikke behandle bonusen avgiftsmessig.