Innlegg

purring-pa-betaling-av-mva

Purring på betaling av mva

For dere som har søkt om betalingsutsettelse er det bare å se bort fra purringen.
budsjettforlik-om-revidert-nasjonalbudsjett-2020-–-egenandelen-i-kompensasjonsordningen-fjernes

Budsjettforlik om revidert nasjonalbudsjett 2020 – egenandelen i kompensasjonsordningen fjernes

Egenandelen blir fjernet fra og med mai måned.
betaling-av-mva-10.-juni-–-det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse

Betaling av mva 10. juni – det kan søkes om betalingsutsettelse

Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.
innspill-til-finanskomiteen-om-skatte-og-avgiftsforslagene-i-revidert

Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert

Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.
det-haster-med-levering-av-mva-meldinger-for-1.-termin-2020

Det haster med levering av mva-meldinger for 1. termin 2020

Vi har fått bekreftet fra Skattedirektoratet at skatteetaten starter skjønnsfastsettelse rundt 20. mai. Det er også risiko for ileggelse av tilleggsskatt.
nytt-avstemmingsskjema-for-mva-er-lagt-ut-i-ks-komplett

Nytt avstemmingsskjema for MVA er lagt ut i KS Komplett

Vi har utarbeidet et nytt avstemmingsskjema som ivaretar at lav mva-sats er redusert fra 12 % til 6 % fra 1. april til og med 31. oktober.
endring-av-lav-mva-sats-–-skattedirektoratets-prinsipputtalelse

Endring av lav mva-sats – Skattedirektoratets prinsipputtalelse

Lav mva-sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur.
reduksjon-av-lav-mva-sats-fra-1.-april-2020

Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020

Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål.
tredje-krisepakke-–-enighet-pa-stortinget

Tredje krisepakke – enighet på Stortinget

Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.
merverdiavgift-–-kan-de-naeringsdrivende-vente-med-levering-av-mva-meldinger?

Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?

Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.