Innlegg

rapportering-av-mellombalanser-til-regnskapsregisteret-innfores-fra-nyttar

Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
ny-revisorlov-snart-klar

Ny revisorlov snart klar

Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.
globale-organisasjoner-skal-effektivisere-og-forbedre-baerekraftsrapportering

Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering

Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.
et-skritt-naermere-utsatt-arsregnskapsfrist

Et skritt nærmere utsatt årsregnskapsfrist

I dag kom proposisjonen fra departementet som stadfester forslaget i høringen om å utsette årsregnskapsfristen med to måneder, dvs. til 31. august.
hvordan-kan-koronaviruset-pavirke-arsregnskapet-for-2019?

Hvordan kan koronaviruset påvirke årsregnskapet for 2019?

Har du ikke avlagt årsregnskapet for 2019 ennå? Da må virkningene knyttet til koronaviruset hensyntas når forutsetningen om fortsatt drift vurderes.
oppdatert-veiledning-pensjonsforutsetninger-per-3112.2019

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.