Innlegg

et-steg-naermere-utsatt-arsregnskapsfrist

Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
ikke-levert-arsregnskap-2019-–-tvangsopplosning-iverksettes-11.-juni-2021

Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021

Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.
horing-om-utsettelse-av-frister-for-arsregnskap-og-ordinaer-generalforsamling

Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
nye-krav-til-innrapportering-av-arsregnskapsopplysninger-til-regnskapsregisteret

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
nye-krav-til-innrapportering-av-arsregnskapsopplysninger-til-regnskapsregisteret

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
nye-krav-til-redegjorelse-om-likestilling-og-diskriminering

Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller annet offentlig dokument.
fortsatt-drift-i-arsregnskapet-for-2020

Fortsatt drift i årsregnskapet for 2020

Koronapandemien medfører at flere regnskapspliktige må vurdere om forutsetningen om fortsatt drift fortsatt er til stede.
anmodning-om-romsligere-frister-i-arsoppgjoret

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
kompensasjonsordning-2-–-skatte-og-regnskapsmessig-periodisering

Kompensasjonsordning 2 – skatte- og regnskapsmessig periodisering

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig.