regelverksendringer-pa-skatte-og-avgiftsomradet-fra-1.-januar-2020

Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.