nye-regler-for-rapportering-av-mva-pa-omtvistede-krav?

Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?

Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav.