konsesjonsregisteret-hos-finanstilsynet-har-endret-navn

Konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet har endret navn

Det nye navnet er «Virksomhetsregisteret».