hvitvasking-–-innhente-legitimasjon-pa-kjent-kunde?

Hvitvasking – innhente legitimasjon på kjent kunde?

Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.