eu-har-innfort-«quick-fixes»-for-merverdiavgift

EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.