autorisert-regnskapsforer-–-krav-til-egnethet

Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet

Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».
konsesjonsregisteret-hos-finanstilsynet-har-endret-navn

Konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet har endret navn

Det nye navnet er «Virksomhetsregisteret».
skattedirektoren-svarer-pa-svak-kontrollstatistikk

Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk

Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.
svart-omsetning-ble-utbytte-for-daglig-leder

Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.
hvitvasking-–-ofte-stilte-sporsmal

Hvitvasking – ofte stilte spørsmål

Vi har samlet svar på det mange spør om på en egen nettside.
eu-har-innfort-«quick-fixes»-for-merverdiavgift

EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.
mva-kompensasjon-for-idrettsanlegg-–-frist-1.-mars

Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.
tingenes-internett-–-nar-alt-er-koblet-til-alt

Tingenes internett – når alt er koblet til alt

Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, får vi et hav av muligheter både i hjemmet og rundt om i samfunnet.
kvalitetskontroll-for-2019-og-baerekraftige-regnskapsregler

Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.