aksjonaerregisteroppgaven-post-7-–-formuesverdien-i-nystiftede-selskaper

Aksjonærregisteroppgaven post 7 – formuesverdien i nystiftede selskaper

Husk at nystiftede selskaper har fått ny verdsettelsesmetode.
altinn-appene-fjernes

Altinn-appene fjernes

Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi.
svart-omsetning-ble-utbytte-for-daglig-leder

Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.
eu-har-innfort-«quick-fixes»-for-merverdiavgift

EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.
mva-kompensasjon-for-idrettsanlegg-–-frist-1.-mars

Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.