god-regnskapsskikk-for-ideelle-organisasjoner-er-oppdatert

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.
digitalt-forum-er-etablert

Digitalt forum er etablert

– Endelig! var responsen til flere av dem som kom til det første møtet.
utbytte-fra-kriminalitet-investeres-i-eiendom

Utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet.
hvitvasking-–-husk-a-oppdatere-status-pa-reelle-rettighetshavere-og-pep

Hvitvasking – husk å oppdatere status på reelle rettighetshavere og PEP

Det er også viktig å merke seg de spesielle oppbevaringsreglene.
aksjonaerregisteroppgaven-post-7-–-formuesverdien-i-nystiftede-selskaper

Aksjonærregisteroppgaven post 7 – formuesverdien i nystiftede selskaper

Husk at nystiftede selskaper har fått ny verdsettelsesmetode.
altinn-appene-fjernes

Altinn-appene fjernes

Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi.