veiledning-for-behandling-av-personopplysninger-i-regnskapsbransjen

Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

I et samarbeid mellom de tre foreningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet, har vi utarbeidet en veiledning til behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen.
atferdsnorm-blir-veiledning-etter-tilbakemelding-fra-datatilsynet

Atferdsnorm blir veiledning etter tilbakemelding fra Datatilsynet

Veilederen får navnet «Veileder for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen»
kontantstotte-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere

Kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon.
kildeskatt-pa-lonnsomradet-–-viktige-forskjeller-fra-ordinaere-skattetrekk

Kildeskatt på lønnsområdet – viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk

Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering.
innspill-til-kompensasjonsordningen-til-myndighetene-og-i-media

Innspill til kompensasjonsordningen til myndighetene og i media

Medlemsundersøkelsen belyser den økonomiske allmenntilstanden i næringslivet og er god dokumentasjon når vi løfter problemstillinger og løsningsforslag.
bransjen-holder-seg-frisk,-men-tviler-pa-at-kompensasjonsordningen-er-riktig-medisin-for-kundene!

Bransjen holder seg frisk, men tviler på at kompensasjonsordningen er riktig medisin for kundene!

Vi gjør opp status for uke 18 og går kompensasjonsordningen nærmere etter i sømmene.
kontantstotte-til-naeringsdrivende-–-avklaringer-fra-nav

Kontantstøtte til næringsdrivende – avklaringer fra NAV

Vi har har fått svar fra NAV på en del spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
regnskap-norges-forslag-til-endringer-i-kompensasjonsordningen

Regnskap Norges forslag til endringer i kompensasjonsordningen

Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.
kontantstotte-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere

Kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon.