nye-krav-til-innrapportering-av-arsregnskapsopplysninger-til-regnskapsregisteret

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
utenlandske-arbeidstakere-far-d-nummer-pa-grensen

Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen

Skatteetaten oppretter «skattekontor» på grenseoverganger som en midlertidig ordning.
har-du-husket-a-oppdatere-kundenes-omsetningsbaserte-fordelingsnokler-for-inngaende-mva?

Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?

12. april er fristen for mva-melding for 1. termin.
ny-registreringslosning-for-merverdiavgift-–-nedstengning-av-samordnet-registermelding-del-2

Ny registreringsløsning for merverdiavgift – nedstengning av samordnet registermelding del 2

Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.
kompensasjonsordning-2-–-tapt-varelager

Kompensasjonsordning 2 – tapt varelager

Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.
regnskap-norge-podden:-regnskapsbransjen-–-«the-place-to-be»

Regnskap Norge-podden: Regnskapsbransjen – «the place to be»

Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.
nytt-fra-skatteetaten-om-kosmetisk-kirurgi-og-mva

Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva

Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.
kompensasjonsordning-1-–-frist-for-a-bekrefte-soknader

Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader

Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.
nye-krav-til-innrapportering-av-arsregnskapsopplysninger-til-regnskapsregisteret

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.