folketrygdens-grunnbelop-okes-til-111-477-kroner

Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2022. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 blir dermed kr 109 784.
hvorfor-blir-nace-koden-plutselig-viktig?

Hvorfor blir NACE-koden plutselig viktig?

Fremover kan NACE-koden påvirke hvilke betingelser virksomheten får i banken, og om virksomheten i det hele tatt kan få kreditt.
regnskap-norge-podden:-hvorfor-digger-accountor-regnskap?

Regnskap Norge-podden: Hvorfor digger Accountor regnskap?

På grunn av den rivende utviklingen som innbefatter digitalisering og den grønne reisen.
fjerner-momsfritak-pa-elbiler-og-innforer-tilskuddsordning

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.
skatte-og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2022

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formueskattesats for upersonlige skattytere og omlegging av støtten til kjøp av elbiler er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
snart-kan-det-bli-uaktuelt-a-ha-enkelte-formuesobjekter-i-virksomheten

Snart kan det bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.
snart-kan-det-bli-uaktuelt-a-ha-formuesobjekter-i-virksomheten

Snart kan det bli uaktuelt å ha formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.
digitalt-medlemsmote-31.-mai

Digitalt medlemsmøte 31. mai

Gi dine innspill til Regnskap Norges strategiarbeid.
arsmelding-2021

Årsmelding 2021

Se Regnskap Norges årsberetning for 2021.
valgkomiteens-innstilling-2022

Valgkomiteens innstilling 2022

Her er veiledende innstilling til Generalforsamlingen 14. juni 2022.