kompensasjonsordning-2-–-kommunale-tilskudd-pavirker-ikke-omsetningsfall-likevel

Kompensasjonsordning 2 – kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel

Ny fortolkning kan få stor betydning for mange.
forslag-om-ny-lonnsstotteordning-for-perioden-15-mars-til-30.-juni-2021

Forslag om ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021

Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.
regnskap-norge-podden:-teknologiutvikling-handler-om-mennesker-og-evnen-til-endring

Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring

Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine.
stortinget-med-flere-endringer-i-krisetiltakene

Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.
vedvarende-hoyt-arbeidstrykk-tilsier-at-bransjen-trenger-fristutsettelser

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer – fra hjemmekontor.
anmodning-om-romsligere-frister-i-arsoppgjoret

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
merverdiavgift-pa-anskaffelser-til-hjemmekontor-–-naturalytelser

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
investeringsvirksomhet-–-bokforing-av-kjop-og-salg-av-verdipapirer

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.
finanstilsynets-arsrapport-for-2020-har-stort-fokus-pa-anti-hvitvasking

Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.