altinn-appene-fjernes

Altinn-appene fjernes

Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi.