a-melding-–-ny-praksis-ved-tilbakebetaling-av-ytelser

A-melding – ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser

Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.